BK INTER BRATISLAVA

Nedeľa 24.3.2019
 

Žiaci

Tréner:  Karol Wimmer

Mobil:   +421 903 250 443
Email:   wimmer@bkinter.sk

Tréningy:  
         Pondelok:  15:00 - 17:30 Mladosť / 18:00 - 18:45 Mladosť - regenerácia
         Utorok:      15:00 - 16:30 HANT malá
         Streda:      15:00 - 17:00 HANT veľká
         Štvrtok:     15:00 - 17:00 Mladosť
         Piatok:      

Klubové príspevky:
         obdobie:  1.8.2016 - 30.6.2017
         440 EUR / sezóna
         Číslo účtu:  2943009261 / 1100
         IBAN:        SK4611000000002943009261
         Variabilný symbol:  03
         Špecifický symbol:  Rodné číslo
         Poznámka:  Meno a priezvisko športovca

         Poplatok je možno uhrádzať aj v mesačných splátkach 40 EUR vždy k 15. dňu v príslušnom mesiaci.
         Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy.
         Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie.