BK INTER BRATISLAVA

Nedeľa 24.3.2019
 

Prípravka

 

Tréner: Radoslav Konečný               Tréner: Karol Wimmer

Mobil:   +421 902 985 843                                            Mobil:   +421 903 250 443

Email:   konecny@bkinter.sk                                        Email: wimmer@bkinter.sk

Tréningy:  HANT aréna (malá telocvičňa):                      Tréningy:  HANT aréna (malá telocvičňa):
         Utorok:  16:30 - 18:00                                                        Pondelok:  18:00 - 19:30
         Štvrtok:  16:30 - 18:00                                                       Streda:       18:00 - 19:30
                                                                                                Štvrtok:      18:00 - 19:30

 

Klubové príspevky:

         obdobie:  1.9.2016 - 30.6.2017
         250 EUR / sezóna 
         Číslo účtu:  2943009261 / 1100
         IBAN:        SK4611000000002943009261
         Variabilný symbol:  03
         Špecifický symbol:  Rodné číslo
         Poznámka:  Meno a priezvisko športovca

         Poplatok je možno uhrádzať aj v mesačných splátkach 25 EUR vždy k 15. dňu v príslušnom mesiaci.
         Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy.
         Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie.