Novinky Mládež

KLUBOVÉ INFORMÁCIE

Rozpis tréningov pre sezónu 2018/2019

Tréningová skupina „PRÍPRAVKA I.“

Pondelok 16:30-18:00 ŠH Pasienky malá
Streda 16:30-18:00 ŠH Pasienky malá
Tréner: Radoslav Konečný, +421 902 985 843, konecny@bkinter.sk


Tréningová skupina „PRÍPRAVKA II.“

Pondelok 18:00-19:30 ŠH Pasienky malá
Streda 18:00-19:30 ŠH Pasienky malá
Tréner: Radoslav Konečný, +421 902 985 843konecny@bkinter.sk


Tréningová skupina „2008“

Pondelok 15:00-16:30 ŠH Pasienky malá
Utorok 15:00-16:30 ŠH Pasienky malá
Piatok 16:00-17:30 ŠH Pasienky malá
Tréner: Michal Rosival, +421 903 558 988, rosival@bkinter.sk


Tréningová skupina „2007“

Utorok 16:30-18:00 ŠH Pasienky malá
Streda 15:00-17:00 ŠH Pasienky
Štvrtok 17:30-19:00 ŠH Pasienky malá
Piatok 18:00-20:00 ŠH Mladosť
Tréner: Michal Rosival, +421 903 558 988rosival@bkinter.sk

Tréningová skupina „ŽIACI II.“

Utorok 18:00-19:30 ŠH Pasienky malá
Streda 15:00-16:30 ŠH Pasienky malá
Piatok 17:30-19:00 ŠH Pasienky malá
Tréner: Roman Ivan, +421 908 814 309, ivan@bkinter.sk


Tréningová skupina „ŽIACI I.“

Pondelok 15:30-17:30 ŠH Mladosť
Utorok 14:30-16:00 ŠH Pasienky
Streda 06:30-07:30 ŠH Pasienky
Štvrtok 06:30-07:30, 15:00-17:00 ŠH Pasienky malá
Piatok 16:00-17:45 ŠH Pasienky
Tréneri: Karol Wimmer, +421 903 250 443, wimmer@bkinter.sk
Roman Ivan, +421 908 814 309ivan@bkinter.sk


Tréningová skupina „KADETI“

Pondelok 17:00-19:00 ŠH Pasienky
Utorok 16:00-17:30 ŠH Pasienky
Streda 06:30-07:30 ŠH Pasienky
Štvrtok 06:30-07:30, 15:00-17:00 ŠH Pasienky
Piatok 17:45-19:30 ŠH Pasienky
Tréneri: Karol Wimmer, +421 903 250 443wimmer@bkinter.sk 
Roman Ivan, +421 908 814 309ivan@bkinter.sk

Klubové príspevky pre sezónu 2018/2019

Kategória Ročník Ročný poplatok Počet mesiacov/splátok Mesačná splátka
Kadeti 2002/2003 550 EUR 11 (08/2018-06/2019) 50 EUR
Starší žiaci  2004 550 EUR 11 (08/2018-06/2019) 50 EUR
Žiaci  2005 550 EUR 11 (08/2018-06/2019) 50 EUR
Mladší žiaci 2006 550 EUR 11 (08/2018-06/2019) 50 EUR
Starší mini 2007 440 EUR 11 (08/2018-06/2019) 40 EUR
Mladší mini 2008 440 EUR 11 (08/2018-06/2019) 40 EUR
Prípravka 300 EUR 10 (09/2018-06/2019) 30 EUR

Číslo účtu: 2943009261 / 1100
IBAN: SK4611000000002943009261
Variabilný symbol: 03
Poznámka (informácia pre príjemcu) Meno a priezvisko športovca

Doplňujúce informácie:

  • Termín úhrady: do 15. dňa v príslušnom mesiaci
  • Poplatky nezahŕňajú náklady na zápasy a turnaje mimo Bratislavy
  • Ak je hráč zaradený do staršej vekovej kategórie, uhrádzajú sa poplatky podľa tejto kategórie
  • Poplatok je možné uhradiť aj jednorazovo

VENUJTE 2% Z DANE

BK Inter Bratislava mládež má aj tento rok možnosť získať 2% z Vašich daní na svoju činnosť (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...)

KLUBOVÉ INFORMÁCIE

Basketbalový klub Inter Bratislava mládež združuje kompletnú mládežnícku pyramídu detí a mládeže vo veku od 7 do 18 rokov. Rozpis tréningov, kontakty na trénerov, klubové príspevky, ...

Naši partneri