Novinky Mládež

VENUJTE 2% Z DANE

Vážení priatelia basketbalovej mládeže v BK Inter Bratislava,

BK Inter Bratislava mládež má aj tento rok možnosť získať 2% z Vašich daní na svoju činnosť (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...).
Rovnako ako v minulom roku budeme čerpať darované finančné prostriedky prostredníctvom Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Slovenská basketbalová asociácia
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO: 17 315 166
Č.Ú.: SK7611110000001225904048

CHCEME VÁS ZÁROVEŇ POŽIADAŤ O DORUČENIE POTVRDENIA (KÓPIE) O POUKÁZANÍ 2% pre BK Inter Bratislava mládež:

... emailom na: ondrus@bkinter.sk
... ktorémukoľvek trénerovi mládeže v BK Inter
... poštou na: BK Inter Bratislava, s.r.o., Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava

ĎAKUJEME!!!

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

Ak ste ZAMESTNANEC – vyplníte VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (v prílohe)
Ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie, použijete (v prílohách):
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA – podávate Daňové priznanie právnických osôb
Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:
... 31. marec 2019 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
... 30. apríl 2019 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Na stiahnutie


VENUJTE 2% Z DANE

BK Inter Bratislava mládež má aj tento rok možnosť získať 2% z Vašich daní na svoju činnosť (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...)

KLUBOVÉ INFORMÁCIE

Basketbalový klub Inter Bratislava mládež združuje kompletnú mládežnícku pyramídu detí a mládeže vo veku od 7 do 18 rokov. Rozpis tréningov, kontakty na trénerov, klubové príspevky, ...

Naši partneri