Novinky Mládež

VENUJTE 2% Z DANE

Vážení priatelia basketbalovej mládeže,

občianske združenie "BK Inter Bratislava mládež" má aj tento rok možnosť získať 2% z vašich daní na svoju činnosť - nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov a pod.).

Údaje o prijímateľovi:

Názov:                BK Inter Bratislava mládež
Právna forma:   Občianske združenie
Sídlo:                 Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
IČO:                    31 790 631
IBAN:                 SK46 1100 0000 0029 4300 9261

CHCEME VÁS ZÁROVEŇ POŽIADAŤ O DORUČENIE POTVRDENIA (KÓPIE) O POUKÁZANÍ 2% pre BK Inter Bratislava mládež:

  • emailom na: ondrus@bkinter.sk
  • ktorémukoľvek trénerovi mládeže v BK Inter Bratislava mládež
  • poštou na: BK Inter Bratislava mládež, Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava

ĎAKUJEME!!!

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní (resp. 3%, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín) práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

1. ZAMESTNANCI vyplnia VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (kliknite na názov tlačiva alebo na stiahnutie nižšie)

2. FYZICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznanie, použijú (kliknite na názov tlačiva alebo na stiahnutie nižšie):
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

3. PRÁVNICKÉ OSOBY podávajú Daňové priznanie právnických osôb (kliknite na názov tlačiva alebo na stiahnutie nižšie)

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane:

  • 31. marec 2023 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami . Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • 30. apríl 2023 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vykoná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní:
1. Do 15.2.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Na stiahnutie


VENUJTE 2% Z DANE

BK Inter Bratislava mládež má aj tento rok možnosť získať 2% z Vašich daní na svoju činnosť (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...)

KLUBOVÉ INFORMÁCIE

Basketbalový klub Inter Bratislava mládež združuje kompletnú mládežnícku pyramídu detí a mládeže vo veku od 7 do 18 rokov. Rozpis tréningov, kontakty na trénerov, klubové príspevky, ...

Naši partneri