Aktuality

Venujte 2% mladým interistom!

Vážení priatelia basketbalovej mládeže v BK Inter Bratislava,

BK Inter Bratislava mládež má aj tento rok možnosť získať 2% z Vašich daní na svoju činnosť (nákup športových potrieb, zabezpečenie a rozvoj detského a mládežníckeho basketbalu, prenájom tréningových priestorov, ...).
V tomto roku budeme čerpať darované finančné prostriedky priamo prostredníctvom nášho občianskeho združenia BK Inter Bratislava mládež, ktoré zastrešuje činnosť mládežníckych družstiev.

Údaje o prijímateľovi:

Názov:                BK Inter Bratislava mládež
Právna forma:   Občianske združenie
Sídlo:                 Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava
IČO:                    31 790 631
IBAN:                 SK46 1100 0000 0029 4300 9261

CHCEME VÁS ZÁROVEŇ POŽIADAŤ O DORUČENIE POTVRDENIA (KÓPIE) O POUKÁZANÍ 2% pre BK Inter Bratislava mládež:

... emailom na: ondrus@bkinter.sk
... ktorémukoľvek trénerovi mládeže v BK Inter
... poštou na: BK Inter Bratislava mládež, Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava

ĎAKUJEME!!!

V prípade, že sa rozhodnete darovať 2 % z Vašich daní práve nám, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných tlačív:

1. ZAMESTNANCI vyplnia ​(na stiahnutie nižšie):
a) Vyhlásenie (editovateľné PDF) a
b) Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné PDF)

2. FYZICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznanie, použijú (na stiahnutie nižšie):
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

3. PRÁVNICKÉ OSOBY – podávajú Daňové priznanie právnických osôb (na stiahnutie nižšie)

Dôležité termíny pre tých, ktorí chcú poukázať 2 % zo zaplatenej dane: 
... 31. marec 2019 – posledný termín na podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
... 30. apríl 2019 – posledný termín na zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup na poukázanie 2 % z dane

Ak ste zamestnaní: 
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk.

Na stiahnutie


Zoznam aktualít

Naši partneri